Usługi

 • Odprawa statku
 • Bunkrowanie
 • Operacje załadunku / rozładunku
 • Zawinięcia stoczniowe
 • Odbiór śmieci i odpadów
 •  Dostawa świeżej wody
 • Odprawy celne
 • Ustalenia dotyczące napraw statków
 • Kontakt z terminalem portowym
 • Środki ochronne
 • Ustalenia dotyczące załogi, w tym:
 • zamustrowanie/zmustrowanie
 • Usługi transportowe
 • Zakwaterowanie w hotelu
 • Kontrole lekarskie i hospitalizacja 

Jeśli istnieją inne usługi, które nie zostały wymienione powyżej, można je wykonać na żądanie.